pl ru 
Wyszukiwarka
 

Ochrona Danych Osobowych - Informacja dla Uczestnika Szkoleń

Ochrona Danych Osobowych - Informacja dla Uczestnika Szkoleń

Poniżej znajdują się  wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z udziałem w szkoleniach. 

 
Kto jest administratorem moich danych?
 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Europejskie centrum Zdrowia Otwock, adres: ul.Borowa 14/18, 05-400 Otwock.     
                                                                 
Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?
 
 
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Szpital możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail:
Jakie jest źródło moich danych - skąd są pozyskiwane?
 
 
Dane podajesz sam w Formularzu zgłoszenia uczestnictwa w  szkoleniu/kursie/warsztatach, drogą korespondencji lub elektronicznie w e-mail.                          
 
Jaki jest zakres przetwarzanych przez Szpital moich danych osobowych?
 
Jeśli korzystasz ze szkoleń prowadzonychprzez Szpital Twoje dane przetwarzane są w następującym zakresie: imię i nazwisko, stopień naukowy, numer Prawa wykonywania zawodu lekarza i dentysty/ Prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, numer konta bankowego.
 
 
Cel przetwarzania
 
Podstawa prawna przetwarzania
Jaki jest cel przetwarzania moich danych osobowych?
 
 
 
 
Twoje dane przetwarzane są w celu:
1. Organizacji i przeprowadzenia Twojego udziału w organizowanych przez Szpital szkoleniach, na które dobrowolnie się zgłosiłeś,
2. Przesłania oferty szkoleniowej,
3. Rachunkowym (wystawienia imiennego rachunku, faktury).
 
 
 
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o diagnostyce laboratoryjnej.
Czy moje dane przetwarzane są
w jakiś jeszcze sposób?
 
W przetwarzaniu Twoich danych nie korzystamy z profilowania jako sposobu zbierania informacji o Tobie.
Komu mogą być przekazywane moje dane osobowe?
 
 
 
Z uwagi na konieczność organizacji i przeprowadzenia szkoleniaTwoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom  odbiorców:
1.wykładowcom,
2. Okręgowej Izbie Lekarskiej, Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych,
3.
firmom kurierskim i pocztowym,
4.
kancelariom prawnym współpracujących ze Szpitalem
 
Czy moje dane są przekazywane poza Unię Europejską? 
 
Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza teren Unii Europejskiej.
 
Przez jaki czas przetwarzane są moje dane?
 
1. Po zrealizowaniu szkolenia Twoje dane przetwarzane są przez okres 1 miesiąca.
2. Twoje dane w przypadku przesyłania oferty szkoleniowej przetwarzane będą do momentu cofnięcia zgody udzielonej wcześniej przez Ciebie.
3. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.
Okres przechowywania danych wynika z  obowiązujących przepisów prawa.


 
Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?  
 
Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować odmową rejestracji Twojego udziału w szkoleniu.
Również ze względów rachunkowych czy podatkowych mamy obowiązek prawny przetwarzania Twoich danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Twoją rzecz.   
                                       
 
Jakie mam prawa?
 
Administrator Twoich danych, zapewnia Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je sprostować. Możesz żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz skorzystać z prawa do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych dotyczy wtedy, jeśli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub na podstawie umowy. Szpital nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany.
Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień skontaktuj się z nami pod wskazanym w niniejszej informacji adresem e-mail lub odwiedź nas osobiście.        
                                                      
Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.