pl ru 
Wyszukiwarka
 

AngioMentor

AngioMentor? to zaawansowany system symulacji komputerowej do nauki kardiologii i radiologii interwencyjnej w warunkach wirtualnej pracowni inwazyjnej.

Stworzony by podnosić umiejętności manualne operatora pozwala na wykonywanie diagnostycznej angiografii, angioplastyki i stentowania tętnic wieńcowych i obwodowych.

Wyjątkowość i zaawansowanie systemu Angio Mentor wynika z:

 • bogatej biblioteki 3D obrazów CT/MRI naczyń tętniczych,
 • czułego systemu detekcji ruchów i oporów wprowadzanego instrumentarium zabiegowego,
 • praktycznej nauki obsługi łuku C, stołu radiologicznego, cewników, prowadników, balonów, stentów oraz innych oprzyrządowań interwencyjnych,
 • realistycznego obrazowania pod kontrolą jednoczasowej fluoroskopii z rozszerzeniem o cyfrową angiografię subtrakcyjną i widok 3D co pozwala na wybór optymalnej projekcji oraz dokładny pomiar długości i średnicy zmiany,
 • modułu najczęstszych powikłań środzabiegowych (odruch wazowagalny, dysekcja , perforacja, zakrzepica w stencie),
 • systemu monitorowania czynności życiowych hemodynamicznych pacjenta,
 • wykonania podstawowych badań neurologicznych,
 • możliwości podawania najczęściej stosowanych leków.

AngioMentor? zawiera moduły do symulacji zabiegów na tętnicach wieńcowych, szyjnych, nerkowych, biodrowych, udowych, mózgowych oraz moduł CRM terapii resynchronizującej serca.

 • Moduł tętnic wieńcowych - nauka podstawowych zabiegów kardiologii inwazyjnej, takich jak koronarografia, Angioplastyka i stentowanie naczyń wieńcowych, doskonalenie umiejętności manualnych i decyzyjnych operatora w warunkach najczęstszych powikłań śródzabiegowych, bogata biblioteka wirtualnych pacjentów ze zróżnicowaną anatomią i lokalizacją zwężeń tętnic wieńcowych.
 • Moduł tętnic szyjnych - wirtualni pacjenci z różną anatomią rozwidlenia tętnicy szyjnej oraz zróżnicowaną lokalizacją i stopniem zwężenia naczyń, doskonalenie we wszystkich aspektach stertowania tętnic szyjnych z zastosowanie, dystalnej protekcji, włączając rozpoznanie reakcji wazowagalnej na podstawie zaburzeń hemodynamicznych pacjenta.
 • Moduł tętnic nerkowych - doskonalenie umiejętności w diagnostyce i leczeniu interwencyjnym zwężeń tętnic nerkowych z rozróżnieniem zmian ostialnych i nie ostialnych.
 • Moduł tętnic biodrowych i udowych - postępowanie w zwężeniach w/w tętnic u pacjentów z różnym typem rozwidlenia aorty, różną lokalizacją i ilością zwężeń oraz różną długością zmian, wybór pomiędzy dostępem ipsi- lub kontrlateralnym w zależności od prewencji operatora i morfologii danej zmiany.
 • Moduł CRM - nauka kolejnych etapów umieszczania elektrod w lewej prawej komorze oraz prawym przedsionku, duży zakres instrumentarium, mechanizmy wsuwalnej i wysuwalnej pasywnej i aktywnej fiksacji elektrod.
 • Moduł endowaskularnego leczenia tętniaków aorty brzusznej.

Pod koniec zabiegu system automatycznie generuje raport czynności zabiegowych (czas skopii, ilość podanego kontrastu, użyte narzędzia, wykonane projekcje, infuzja leków) dla celów dydaktycznych i naukowych.