pl ru 
Wyszukiwarka
 

LapMentor Haptic oraz LapMentor Express

Symulator LapMentor został zaprojektowany specjalnie do nauki technik w zakresie chirurgii laparoskopowej. Wykorzystując nowatorską technologię LapMentor umożliwia praktyczny trening w zakresie podstawowych umiejętności laparoskopowych a także naukę i doskonalenie najczęściej wykonywanych zabiegów.

Wyjątkowość i zaawansowanie symulatora Lap Mentor wynika z:

 • odzwierciedlenia rzeczywistego pola operacyjnego,
 • trójwymiarowych modeli szkoleniowych,
 • realistycznej 3D wizualizacji stosunków anatomicznych poszczególnych narządów i otoczenia innych tkanek,
 • filmów instruktażowych,
 • instrukcji opisujących krok po kroku poszczególne procedury,
 • niezależnego systemu raportowania i oceny czynności zabiegowych, który generuje na koniec zbiegu pełen raport czynności zabiegowych z możliwością obiektywnej oceny i analizy porównawczej indywidualnych użytkowników a także większych grup szkoleniowych.

Na symulatorze istnieje możliwość szkolenia i doskonalenia wielu typów zabiegów chirurgicznych m.in.

 • cholecystektomia - nauka krok po kroku poszczególnych etapów zabiegu, możliwość przeprowadzeni całej procedury wraz z doskonaleniem alternatywnych technik laparoskopowych i umiejętności decyzyjnych operatora w zależności od warunków anatomicznych i obecności powikłań śródzabiegowych,
 • ominięcie żołądkowo-jelitowe (Gastric Bypass) - rekonstrukcja żołądka z wytworzeniem zbiornika typu pouch, pomiar i podział jelita, wytworzenie zespoleń żołądkowo-jelitowego oraz jelitowo-jelitowego,
 • operacje naprawcze przepuklin okołopępkowych - doskonalenie umiejętności laparoskopowych (uwalnianie zrostów, fiksacja siatki) wykorzystywanych w beznapięciowych operacjach naprawczych przepuklin pępkowych i nadbrzusznych,
 • zabiegi ginekologiczne - możliwość wykorzystania oryginalnego instrumentarium (igła iniekcyna z wazopresyną, aplikatur klipsów sterylizacyjnych, manipulator wewnątrzmaciczny), bogata biblioteka wirtualnych pacjentów skonstruowana na podstawie realistycznych technik obrazowania CT/ MRI, postępowanie w najczęstszych powikłaniach śródoperacyjnych, takich jak krwawienie w miejscu implantacji czy pęknięcie bańki jajowodu,
 • Sigmoidektomia - m.in. nacięcie otrzewnej, identyfikacja moczowodu, podwiązanie naczyń, wytworzenie zespoleń, możliwość przeprowadzenia kolejnych etapów zabiegu w różnych konfiguracjach trokaru,
 • moduł czynności podstawowych - obsługa instrumentarium, koordynacja ruchów oko-ręka, wykorzystywane we wszystkich rodzajach zabiegów o wzrastającym poziomie trudności,
 • moduł szycia laparoskopowego - nauka technik szycia i wiązania węzłów chirurgicznych wraz z instruktażowymi filmami video przed każdym etapem treningu.