pl ru 
Wyszukiwarka
 

O zasadach dobrej komunikacji z pacjentem, czyli co robić, aby rozumieć i być rozumianym przez pacjenta i jego rodzinę.

Komunikacja, oprócz wiedzy i umiejętności medycznych, jest podstawowym narzędziem pracy lekarza w różnych specjalności, a zwłaszcza lekarza onkologa. Celem warsztatu, który Państwu proponujemy, jest praktyczne doskonalenie umiejętności komunikacji z pacjentem. Adresatami szkolenia są zarówno lekarze praktycy, jak też przyszli adepci tego zawodu a więc studenci medycyny czy psychologii, zapraszamy też innych pracowników służb medycznych zainteresowanych doskonaleniem swoich umiejętności interpersonalnych. Dzięki praktycznym ćwiczeniom, uczestnicy będą mogli przećwiczyć nowo nabyte umiejętności, co pozwoli z większą pewnością i swobodą radzić sobie w różnych sytuacjach w relacji z pacjentem.

Cele szkolenia:

 • Rozwijanie umiejętności komunikacji z pacjentem,
 • Rozwijanie umiejętności świadomego odczytywania elementów werbalnych i niewerbalnych w komunikacji,
 • Poznanie procesów psychodynamicznych z w relacji pacjentem,
 • Rozwijanie kompetencji w zakresie prowadzenia rozmowy wspierającej: aktywnego słuchania, radzenia sobie z emocjami, udzielania porady

   

Korzyści ze szkolenia:

 • Uzyskanie wiedzy na temat zasad prawidłowej komunikacji oraz barier utrudniających ten proces.
 • Poznanie specyficznych potrzeb komunikacyjnych osoby chorej i jej rodziny.
 • Możliwość przećwiczenia w praktyce nowo nabytych umiejętności.
 • Omówienie sytuacji trudnych pod względem trudności w komunikacji ? praca nad problemami zgłoszonymi przez uczestników.

Program szkolenia:

Podstawy umiejętności komunikacyjnych, wprowadzenie do tematyki szkolenia

 • Zasady dobrej komunikacji
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna jako podstawowe procesy obecne w każdym procesie komunikacyjnym
 • Bariery utrudniające komunikację z innymi ludźmi

Zasady komunikacji z pacjentem i jego rodziną

 • Oczekiwania pacjentów w stosunku do lekarzy
 • Oczekiwania rodziny pacjenta w stostunku do lekarza
 • Wypracowanie indywidualnego stylu komunikacji

Jak rozmawiać z pacjentem

 • Znaczenie pierwszego wrażenia
 • Wywiad z pacjentem
 • Diagnoza lekarska i przekazywanie jej pacjentowi
 • Przekazywanie informacji medycznej oraz motywowanie do przestrzegania zaleceń lekarskich
 • Podsumowanie i zakończenie wizyty - wsparcie pacjenta

Asertywność jako styl komuniakcji przydatny w pracy z pacjentem

 • Asertywne przekazywanie informacji
 • Asertywna odmowa
 • Asertywne przyjmowanie krytyki

Metody pracy: Seminaria, zajęcia praktyczne 

Miejsce szkolenia: Europejskie Centrum Zdrowia Otwock, szpital im. Fryderyka Chopina, ul. Borowa 14/18, 05-400 Otwock

Wykładowcy:

Ilość uczestników: 12 osób

Czas trwania: szkolenie 2-dniowe

Cena:

Każdy z uczestników otrzyma 14pkt edukacyjnych. Cena nie obejmuje noclegu. Każdy z uczestników szkoleń otrzyma możliwość rezerwacji noclegu w hotelu HolidayInn Józefów w atrakcyjnych cenach. 

Terminy wkrótce