pl ru 
Wyszukiwarka
 

Onkologia Urologiczna dla lekarza rodzinnego

ONKOLOGIA UROLOGICZNA DLA LEKARZA RODZINNEGO

Organizator:

Europejskie Centrum Zdrowia Otwock

Lokalizacja:

Szpital Europejskiego Centrum Zdrowia Otwock
Ul. Borowa 14/18
05-400 Otwock
 
Wykładowcy:

dr n. med. Stanisław Szemplińki, FEBU

dr n. med. Łukasz Nyk, FEBU


lek. med. Jan Powroźnik, FEBU
 
dr Przemysław Szostek
dr n. med. Przemysław Szostek, FEBU
 
Terminy:

NOWY TERMIN JUŻ WKRÓTCE!
 
 
9pkt edukacyjnych!
 
Cena szkolenia: 690zł
 

Koszt szkolenia zawiera: udział w 1-dniowym szkoleniu, indywidualne konsultacje z prowadzącymi, catering, zaświadczenie ukończenia kursu oraz przyznanie 9 punktów edukacyjnych. ( min. liczba uczestników 15 os.)

 
 
PROGRAM SZKOLENIA

1.  Nowotwór pęcherza moczowego:

 • Epidemiologia. Objawy. Rozpoznanie. Typy histopatologiczne. Czynniki ryzyka. Klasyfikacja TNM
 • Nowotwór naciekający błony mięśniowej: rozpoznanie, ocena stopnia ryzyka nawrotu/progresji, TURBT, leczenie uzupełniające
 • Nowotwór naciekający błonę mięsniową: potwierdzenie rozpoznania, cystektomia radykalna i odprowadzenie moczu po operacji, następstwa urzycia jelita do rekonstrukcji dróg moczowych, znaczenie chemioterapii systemowej, leczenie oszczędzające pęcherz moczowy, zasady obserwacji po leczeniu

2. Nowotwór prostaty:

 • Epidemiologia. Rozpoznanie. Znaczenie PSA. Biopsja: wskazania, zasady, techniki, czułość, znaczenie kliniczne wyniku. Znaczenie badania przesiewowego.
 • Ocena stopnia zaawansowania i złośliwości
 • Przesłanki warunkujące podjęcie decyzji terapeutycznej, leczenie uzupełniające.
 • Zasady paliatywnego leczenia hormonalnego (podejmowanego bez zwłoki, stosowanego z opóźnieniem - leczenie nowotworu opornego na wytrzebienie)

3. Guz jądra:

 • Objawy. Rozpoznanie. Typy histopatologiczne. Klasyfikacja TNM. Biologiczne znaczniki nowotworowe. Zasady leczenia i obserwacji po leczeniu.

4. Guzy lite miązszu nerkowego:

 • Łagodne (m. in. onkocytoma, angiomyolipoma - zespół Bourvilley'a, leczenie
 • Nowotwór nerkowokomórkowy (sporadyczny/występujący w zespołach klinicznych). Czynniki ryzyka. Objawy. Rozpoznanie. Klasyfikacja TNM. Leczenie chirurgiczne. Zasady obserwacji po leczeniu

5. Zmiany Torbielowe Nerki:

 • Objawy. Rozpoznanie. Klasyfikacja Bośniaka. Ryzyko nowotworzenia. . Postępowanie w przypadku torbieli nerki

  Agenda

     Formularz zgłoszeniowy


Pytania i rejestracja:

kursy@ecz-otwock.pl
+48227103300