pl ru 
Wyszukiwarka
 

Podstawy psychoonkologii: warsztat dla psychologów, psychoterapeutów i innych osób pracujących z chorymi na nowotwory. Szkolenie 2-dniowe.

Ogólny opis

Psychoonkologia jest dziedziną interdyscyplinarną, na styku medycyny i psychologii. Zajmuje się psychologicznymi aspektami choroby nowotworowej. Koncentruje się na kwestii reakcji emocjonalnych i behawioralnych na sytuacje związane z chorobą nowotworową. Dotyczy także sposobów radzenia sobie z chorobą przez pacjenta i jego najbliższych. Istotnym elementem psychoonkologii są też działania wspierające personel medyczny, w tym pielęgniarki i lekarzy.

Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób zainteresowanych poznaniem podstaw związanych z dziedziną, jaką jest psychoonkologia. Zapraszamy także wszystkie osoby, które pragną rozwinąć umiejętności poznania swojego osobistego emocjonalnego i behawioralnego sposobu reagowania na sytuację choroby nowotworowej w kontakcie z chorym na raka na różnych etapach leczenia.

Cele szkolenia

 • Zapoznanie się z podstawowymi informacjami na temat psychoonkologii;
 • Poznanie stadiów choroby nowotworowej u dorosłych i sytuacji trudnych, związanych z tymi etapami;
 • Poznanie aspektów psychologicznych choroby nowotworowej u dzieci i młodzieży;
 • Poznanie etapów psychologicznego podejścia do choroby nowotworowej rodziny i bliskich pacjenta onkologicznego;
 • Nauczenie się samoobserwacji własnych nawyków radzenia sobie z silnymi emocjami, pojawiających się w sytuacjach trudnych i kryzysowych w relacji z chorym onkologicznym;
 • Nauczenie się przekazywania złych wiadomości pacjentowi i rodzinie;
 • Zapoznanie się ze sposobami komunikacji między personelem medycznym a pacjentami i/lub rodziną.

Umiejętności

 • Uczestnik będzie znał podstawowe informacje na temat psychoonkologii jako dziedziny nauki;
 • Uczestnik pozna, jakie są stadia choroby nowotworowej u dorosłych i u dzieci oraz będzie umiał rozpoznać sytuacje kryzysowe na tych etapach;
 • Uczestnik pozna etapy psychologicznego podejścia rodziny i bliskich do choroby nowotworowej;
 • Uczestnik nauczy się dokonywać samoobserwacji swoich reakcji emocjonalnych i behawioralnych w odpowiedzi na stres wywołany kontaktem z chorymi na nowotwór oraz ich rodzinami i bliskimi;
 • Uczestnik będzie wiedział jak przekazać choremu onkologicznemu i jego rodzinie złe wiadomości na różnych etapach choroby.

Program szczegółowy:

 

Dzień pierwszy:

1. Podstawy psychoonkologii
    Czym jest psychoonkologia
    Historia psychoonkologii
    Główne zadania psychoonkologii
   Praca psychoonkologa z pacjentami z chorobą nowotworową oraz personelem medycznym
 
2. Działania psychoonkologii
    Pacjent w obliczu choroby nowotworowej
    Reakcje emocjonalne chorego na różnych etapach choroby
    Zaburzenia psychiczne towarzyszące chorobom nowotworowym
    Lęk w chorobie nowotworowej oraz jego funkcjonalność
    Mechanizmy obronne stosowane przez pacjentów
    Opieka paliatywna
    Sytuacja rodziny pacjenta chorego onkologicznie
 
3. Reakcje psychologiczne pacjenta wobec różnego rodzaju leczenie onkologiczne
 
    Leczenie chirurgiczne
    Chemioterapia
    Radioterapia
    Brachyterapia
    Hormonoterapia

 

Dzień drugi:

4. Zasady komunikacji: personel-pacjent-rodzina
    Zasady przekazywania niepomyślnych informacji
    Sytuacja rozpoznania choroby nowotworowej
    Efektywna komunikacja  podczas leczenia onkologicznego
    Leczenie paliatywnej
    Stan terminalny  
 
5. Wybrane zagadnienia metodologii i technik badawczych w psychoonkologii
    Narzędzia diagnostyczne przydatne w pracy psychoonkologa
 
6. Wypalenie zawodowe
    Rozpoznanie wczesnych sydromów wypalenia zawodowego
    Rozpoznawanie emocji w sytuacjach trudnych związanych z kontaktem z osobą chorą onkologicznie oraz jego       rodziną i bliskimi
    Wybrane metody redukcji stresu w pracy z chorym onkologicznie
 

Metody pracy: mini wykłady, dyskusje, praca indywidualna, praca w podgrupach, ćwiczenia praktyczne
Miejsce szkolenia: Europejskie Centrum Zdrowia Otwock, szpital im. Fryderyka Chopina ul. Borowa 14/18, 05-400 Otwock

Prowadząca: Katarzyna Panasiuk-Kalinowska – absolwentka psychologii, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalista psycholog kliniczny, trener treningu i warsztatu psychologicznego. Od kilkunastu lat pracuje jako psychoterapeuta w publicznej i prywatnej służbie zdrowia min IPiN – III i IV klinika – oddział całodobowy i oddział dzienny, PZP w Szpitalu Bielańskim w Warszawie. Od 2007r prowadzi szkolenia dla pracowników służby zdrowia i opieki społecznej ucząc podstawowych technik pracy z pacjentem oraz zasad komunikacji i asertywności. Trenerka Grup Balinta. Swoją pracę terapeutyczną i trenerską systematycznie superwizuje.

Cena: 1200 PLN

Koszt szkolenia obejmuje: udział w 2-dniowym szkoleniu,materiały szkoleniowe, indywidualne konsultacje z prowadzącymi, catering, zaświadczenie ukończenia kursu, 16pkt edukacyjnych

 

Terminy: NABÓR ODWOŁANY !!!

termin zostanie ustalony po zebraniu się grupy (minimalna liczby uczestników- 15 os.)W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat szkoleń prosimy o kontakt pod adresem:

Formularz zgłoszeniowy do pobrania

kursy@ecz-otwock.pl 

227103300