pl ru 
Wyszukiwarka
 

Podstawy psychoonkologii: warsztat dla psychologów, psychoterapeutów i innych osób pracujących z chorymi na nowotwory. Szkolenie 2-dniowe.

Ogólny opis

Psychoonkologia jest dziedziną interdyscyplinarną, na styku medycyny i psychologii. Zajmuje się psychologicznymi aspektami choroby nowotworowej. Koncentruje się na kwestii reakcji emocjonalnych i behawioralnych na sytuacje związane z chorobą nowotworową. Dotyczy także sposobów radzenia sobie z chorobą przez pacjenta i jego najbliższych. Istotnym elementem psychoonkologii są też działania wspierające personel medyczny, w tym pielęgniarki i lekarzy.

Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób zainteresowanych poznaniem podstaw związanych z dziedziną, jaką jest psychoonkologia. Zapraszamy także wszystkie osoby, które pragną rozwinąć umiejętności poznania swojego osobistego emocjonalnego i behawioralnego sposobu reagowania na sytuację choroby nowotworowej w kontakcie z chorym na raka na różnych etapach leczenia.

Cele szkolenia

 • Zapoznanie się z podstawowymi informacjami na temat psychoonkologii;
 • Poznanie stadiów choroby nowotworowej u dorosłych i sytuacji trudnych, związanych z tymi etapami;
 • Poznanie aspektów psychologicznych choroby nowotworowej u dzieci i młodzieży;
 • Poznanie etapów psychologicznego podejścia do choroby nowotworowej rodziny i bliskich pacjenta onkologicznego;
 • Nauczenie się samoobserwacji własnych nawyków radzenia sobie z silnymi emocjami, pojawiających się w sytuacjach trudnych i kryzysowych w relacji z chorym onkologicznym;
 • Nauczenie się przekazywania złych wiadomości pacjentowi i rodzinie;
 • Zapoznanie się ze sposobami komunikacji między personelem medycznym a pacjentami i/lub rodziną.

Umiejętności

 • Uczestnik będzie znał podstawowe informacje na temat psychoonkologii jako dziedziny nauki;
 • Uczestnik pozna, jakie są stadia choroby nowotworowej u dorosłych i u dzieci oraz będzie umiał rozpoznać sytuacje kryzysowe na tych etapach;
 • Uczestnik pozna etapy psychologicznego podejścia rodziny i bliskich do choroby nowotworowej;
 • Uczestnik nauczy się dokonywać samoobserwacji swoich reakcji emocjonalnych i behawioralnych w odpowiedzi na stres wywołany kontaktem z chorymi na nowotwór oraz ich rodzinami i bliskimi;
 • Uczestnik będzie wiedział jak przekazać choremu onkologicznemu i jego rodzinie złe wiadomości na różnych etapach choroby.

Program szczegółowy:

Dzień pierwszy:

1. Podstawy psychoonkologii
?    Czym jest psychoonkologia
?    Historia psychoonkologii
?    Główne zadania psychoonkologii
?   Praca psychoonkologa z pacjentami z chorobą nowotworową oraz personelem medycznym
 
2. Działania psychoonkologii
?    Pacjent w obliczu choroby nowotworowej
?    Reakcje emocjonalne chorego na różnych etapach choroby
?    Zaburzenia psychiczne towarzyszące chorobom nowotworowym
?    Lęk w chorobie nowotworowej oraz jego funkcjonalność
?    Mechanizmy obronne stosowane przez pacjentów
?    Opieka paliatywna
?    Sytuacja rodziny pacjenta chorego onkologicznie
 
3. Reakcje psychologiczne pacjenta wobec różnego rodzaju leczenie onkologiczne
 
?    Leczenie chirurgiczne
?    Chemioterapia
?    Radioterapia
?    Brachyterapia
?    Hormonoterapia

 

Dzień drugi:

4. Zasady komunikacji: personel-pacjent-rodzina
?    Zasady przekazywania niepomyślnych informacji
?    Sytuacja rozpoznania choroby nowotworowej
?    Efektywna komunikacja  podczas leczenia onkologicznego
?    Leczenie paliatywnej
?    Stan terminalny  
 
5. Wybrane zagadnienia metodologii i technik badawczych w psychoonkologii
?    Narzędzia diagnostyczne przydatne w pracy psychoonkologa
 
6. Wypalenie zawodowe
?    Rozpoznanie wczesnych sydromów wypalenia zawodowego
?    Rozpoznawanie emocji w sytuacjach trudnych związanych z kontaktem z osobą chorą onkologicznie oraz jego       rodziną i bliskimi
?    Wybrane metody redukcji stresu w pracy z chorym onkologicznie
 

Metody pracy: mini wykłady, dyskusje, praca indywidualna, praca w podgrupach, ćwiczenia praktyczne
Miejsce szkolenia: Europejskie Centrum Zdrowia Otwock, szpital im. Fryderyka Chopina ul. Borowa 14/18, 05-400 Otwock


Cena:

Koszt szkolenia obejmuje: udział w 2-dniowym szkoleniu,materiały szkoleniowe, indywidualne konsultacje z prowadzącymi, catering, zaświadczenie ukończenia kursu, 16pkt edukacyjnych

 

Terminy:

wkrótce.


W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat szkoleń prosimy o kontakt pod adresem:   
kursy@ecz-otwock.pl 227103300