pl ru 
Wyszukiwarka
 

Sprzęt i aparatura

  • zaawansowane systemy symulacji komputerowej do nauki procedur zabiegowych w kardiologii i radiologii interwencyjnej- symulator wirtualnego pacjenta AngioMentor;
  • zaawansowane systemy symulacji komputerowej do nauki procedur zabiegowych w ramach chirurgii laparoskopowej- symulator wirtualnego pacjenta LapMentor;
  • sale komputerowe wraz z oprogramowaniem SPSS wykorzystywanym do przeprowadzania analiz biomedycznych i ekonomicznych.

W ramach Centrum Kształcenia Komplementarnego w Medycynie powstał Instytut Wirtualnych Technik w Medycynie.
Instytut został założony z myślą o szkoleniu lekarzy w zakresie najczęstszych procedur chirurgicznych i interwencyjnych w medycynie. Przygotowana przez nas unikatowa w Polsce forma szkolenia zawodowego skierowana jest przede wszystkim do lekarzy rozpoczynających szkolenie zawodowe, lekarzy specjalistów a także studentów medycyny. Projekt kursów zakłada wykorzystanie zaawansowanych systemów symulacji komputerowej (
LapMentor i AngioMentor firmy Simbionix) oraz nowoczesnych metod audiowizualnych do nauki technik chirurgii laparoskopowej, kardiologii i radiologii interwencyjnej.

Obecnie, przepisy prawne, w tym prawa pacjenta, w coraz większym stopniu ograniczają dostęp do wykonywania i asystowania przy zabiegach inwazyjnych przez studentów medycyny i młodych lekarzy, rozpoczynających szkolenie zawodowe. Jednym z rozwiązań, zaczerpniętych z wirtualnej symulacji lotów w ramach obligatoryjnego szkolenia pilotów, są wirtualne systemy symulacji zabiegów endowaskularnych i laparoskopowych. Pozwalają one na naukę poszczególnych etapów zabiegu krok po kroku z możliwością powtarzania i reagowania na najczęstsze powikłania w warunkach wirtualnej rzeczywistości. Jednocześnie, zyskując coraz większą akceptację Amerykańskich i Europejskich Towarzystw Medycznych mają szansę stać się integralną częścią szkoleń specjalizacyjnych młodych lekarzy.