pl ru 
Wyszukiwarka
 

Techniki laparoskopowe na symulatorze medycznym i trenażerach - program dwudniowy

Ogólny opis szkolenia:

Obecnie, przepisy prawne, w tym prawa pacjenta, w coraz większym stopniu ograniczają dostęp do wykonywania i asystowania przy zabiegach inwazyjnych przez studentów medycyny i młodych lekarzy rozpoczynających szkolenie zawodowe. Dlatego, mając na uwadze podnoszenie kwalifikacji zawodowych lekarzy oraz bezpieczeństwo pacjentów, przygotowaliśmy profesjonalne szkolenia z wykorzystaniem wirtualnych systemów symulacji zabiegów laparoskopowych. Szkolenia umożliwiają naukę poszczególnych etapów zabiegu krok po kroku z możliwością powtarzania i reagowania na najczęstsze powikłania w warunkach wirtualnych.

Adresaci:

Przygotowane szkolenia wykorzystujące zaawansowany system symulacji medycznych LapMentor poprzez odzwierciedlenie rzeczywistego pola operacyjnego, trójwymiarowe modele szkoleniowe, filmy instruktażowe, instrukcje opisujące krok po kroku poszczególne procedury stają się bezkonkurencyjnym narzędziem dla tworzenia unikatowego programu treningowego. Oferowane szkolenie skierowane jest do lekarzy rozpoczynających szkolenie zawodowe, studentów medycyny a także do lekarzy specjalistów chcących podnosić i doskonalić swoje umiejętności praktyczne i decyzyjne z zakresu ?małoinwazyjnych technik operacyjnych?.

Cele:

 • możliwość szkolenia i doskonalenia wielu typów zabiegów chirurgicznych (m.in. cholecystektomia, gastric by-pass, operacje naprawcze przepuklin okołopępkowych, sigmoidektomia);
 • podnoszenie umiejętności praktycznych i decyzyjnych lekarzy, a tym samym zapewnienie lepszej opieki nad pacjentami;
 • ćwiczenia w warunkach rzeczywistych z wykorzystaniem trenażerów i modeli anatomicznych;
 • prezentacja najnowszych wytycznych postępowania w omawianych procedurach.

Umiejętności

 • uczestnik posiądzie wiedzę i umiejętności obsługi instrumentarium, kamery, chwytania oraz przenoszenia. Przyjazne i nieskomplikowane środowisko graficzne modułu umożliwi doskonalenie nabytych umiejętności przechodząc na coraz wyższe poziomy trudności;
 • uczestnik nabędzie umiejętności szycia chirurgicznego wykorzystywanego podczas zabiegów laparoskopowych;
 • uczestnik będzie znał kluczowe etapy wykonywania cholecystektomii laparoskopowej, przeprowadzi pełen zabieg cholecystektomii wraz z doskonaleniem alternatywnych technik laparoskopowych i umiejętności decyzyjnych w  zależności od warunków anatomicznych i obecności powikłań śródzabiegowych;
 • uczestnik nabędzie umiejętności w zakresie operacji naprawczych przepuklin brzusznych- uwalniania zrostów, doboru i fiksacji siatki, wykorzystywanych w beznapięciowych operacjach naprawczych przepuklin pępkowych i nadbrzusznych;
 • uczestnik zapozna się z kolejnymi etapami operacji ominięcia żołądkowo-jelitowego (rekonstrukcja żołądka z wytworzeniem zbiornika typu pouch, pomiar i  podział jelita, wytworzenie zespoleń żołądkowo-jelitowego i  jelitowo-jelitowego), oraz pozna szeroką gamę przypadków klinicznych z  różnorodną anatomią;
 • uczestnik nauczy się podstawowych umiejętności laparoskopowych wykorzystywanych w  operacjach sigmoidektomii, takich jak nacięcie otrzewnej, identyfikacja moczowodu, podwiązanie naczyń czy wytworzenie zespoleń. Jak we wszystkich modułach uczestnik ma możliwość przeprowadzenia kolejnych etapów zabiegu w różnych konfiguracjach trokarów.

Program szkolenia:

Dzień pierwszy

 1. Wprowadzenie do szkolenia
 2. Bezpieczeństwo w elektrochirurgii
 3. Cholecystektomia- powikłania, techniki operacyjne
 4. Hands-on Zajęcia praktyczne na symulatorach
  • Lap Mentor- wprowadzenie
 5. Powikłania w laparoskopii
 6. Hands-on Zajęcia praktyczne na symulatorach
  • Lap Mentor ? cholecystektomia ? moduł podstawowy
  • Szycie laparoskopowe

Dzień drugi

 1. Chirurgia laparoskopowa jelita grubego
 2. Hands- on Zajęcia praktyczne na symulatorach
  • Cholecystektomia- moduł zaawansowany
  • Sigmoidektomia
  • Szycie laparoskopowe
 3. Gastric by-pass- krok po kroku
 4. Hands- on Zajęcia praktyczne na symulatorach
  • Sigmoidektomia
  • Gastric by-pass
  • Zespolenie jelitowe,
  • Szycie żołądka

Metody pracy: Seminaria, zajęcia praktyczne na symulatorach oraz trenażerach.
Miejsce szkolenia: Europejskie Centrum Zdrowia Otwock, szpital im. Fryderyka Chopina ul. Borowa 14/18, 05-400 Otwock
Opiekun Kursu: prof. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski
Trenerzy: Specjaliści z Oddziału Chirurgii Onkologicznej Kliniki Onkologii CMKP w Europejskim Centrum Zdrowia Otwock
Ilość uczestników: max 12 osób/ szkolenie.

Koszt szkolenia obejmuje: udział w 2-dniowym szkoleniu, materiały szkoleniowe, indywidualne konsultacje z prowadzącymi, catering, 1 nocleg, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z przyznanymi 12 punktami edukacyjnymi.


W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat szkoleń prosimy o kontakt pod adresem:
     kursy@ecz-otwock.pl

Formularz Zgłoszeniowy: POBIERZ