pl ru 
Wyszukiwarka
 

Techniki laparoskopowe na symulatorze medycznym i trenażerach dla studentów

Mając na uwadze podnoszenie kwalifikacji zawodowych zarówno lekarzy jaki i studentów ostatnich lat medycyny przygotowaliśmy profesjonalne szkolenie z wykorzystaniem wirtualnych systemów symulacji zabiegów laparoskopowych. Szkolenie umożliwia naukę poszczególnych etapów zabiegu krok po kroku z możliwością powtarzania i reagowania na najczęstsze powikłania w warunkach wirtualnych.

Adresaci

Przygotowane szkolenia wykorzystujące zaawansowany system symulacji medycznych LapMentor poprzes odzwierciedlenie rzeczywistego pola operacyjnego, trójwymiarowe modele szkoleniowe, filmy instruktażowe, instrukcje opisujące krok po kroku poszczególne procedury stają się bezkonkurencyjnym narzędziem dla tworzenia unikatowego programu treningowego. Oferowane szkolenie skierowane jest do lekarzy rozpoczynających szkolenie zawodowe oraz studentów medycyny chcących podnosić i doskonalić swoje umiejętności praktyczne i decyzyjne z zakresu "małoinwazyjnych technik operacyjnych.

Cele

 • możliwość szkolenia i doskonalenia wielu typów zabiegów chirurgicznych w zależności od zaawansowania (cholecystektomia, przepukliny brzuszne, operacje na jelicie grubym)
 • podnoszenie umiejętności praktycznych i decyzyjnych lekarzy, a tym samym zapewnienie lepszej opieki nad pacjentem
 • ćwiczenia w warunkach rzeczywistych z wykorzystaniem trenażerów i symulatorów
 • prezentacja najnowszych wytycznych postępowania w omawianych procedurach

Umiejętności

 • uczestnika posiądzie wiedzę i umiejętnosci obsługi instrumentarium, kamery, chwytania oraz przenoszenia. Przyjazne i nieskomplikowane środowisko graficzne modułu umożliwi doskonalenie nabytych umiejętności przechodząc na coraz wyższe poziomy trudności
 • uczestnik nabędzie umiejętności szycia chirurgicznego wykorzystywanego podczas zabiegów laparoskopowych.
 • uczestnik będzie znał kluczowe etapy wykonywania chlecystektomii laparoskopowej, przeprowadzi pełen zabieg cholecystektomii wraz z doskonaleniem alternatywnych technik laparoskopowych i umiejętności w zależności od warunków anatomicznych i obecności powikłań śródoperacyjnych
 • uczestnik nabędzie umiejętności w zakresie operacji naprawczych przepuklin brzusznych - uwalniania zrostów, doboru i fiksacji siatki, wykorzystywanych w beznapięciowych operacjach naprawczych przepuklin pępkowych i brzusznych
 • uczestnik nauczy się podstawowych umiejętności laparoskopowych wykorzystywanych w operacjach sigmoidektomii, takich jak nacięcie otrzewnej, identyfikacja moczowodu, podwiązanie naczyń czy wytworzenie zespoleń. Jak we wszystkich modułach uczestnik ma możlwiość przeprowadzenia kolejnych etapów zabiegu w różnych konfiguracjach trokarów.

Program szkolenia

Dzień 1:

 1. Wprowadzenie do szkolenia
 2. Bezpieczeństwo w elektrochirurgii, powikłania w laparoskopii
 3. Cholecystektomia - powikłania, techniki operacyjne
 4. Zajęcia praktyczne na symulatorach:

I grupa: asystowanie przy zabiegu na bloku operacyjnym

II grupa: 

- Lap Mentor - wprowadzenie
- Lap Mentor - cholecystektomia - moduł podstawowy
- Sigmoidektomia
- Szycie laparoskopowe
- Zespolenie jelitowe

Dzień 2:

 1. Chirurgia laparoskopowa jelita grubego
 2. Zajęcia praktyczne na symulatorach:

II grupa: asystowanie przy zabiegu na bloku operacyjnym

I grupa:

- Lap Mentor - wprowadzenie
- Lap Mentor - cholecystektomia - moduł podstawowy
- Sigmoidektomia
- Szycie laparoskopowe

Metody pracy: Seminaria, zajęcia praktyczne na symulatorach oraz trenażerach.

Miejsce szkolenia: Europejskie Centrum Zdrowia Otwock, szpital im. Fryderyka Chopina ul. Borowa 14/18, 05-400 Otwock
Opiekun Kursu: dr n. med. Naser Dib
Trenerzy: Specjaliści z Oddziału Chirurgii Onkologicznej Kliniki Onkologii CMKP w Europejskim Centrum Zdrowia Otwock

Koszt Szkolenia 1000zł

Terminy:

NOWY TERMIN JUŻ WKRÓTCE!

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat szkoleń prosimy o kontakt pod adresem:    
227100300