pl ru 
Wyszukiwarka
 

Wypalenie zawodowe Program szkolenia jednodniowego

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Na wypalenie zawodowe narażeni są szczególnie ci pracownicy, których codzienna praca polega na kontaktach z ludźmi. Szkolenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych ochroną siebie przed wypaleniem zawodowym, ale szczególnie do tych osób, które zauważyły u siebie pierwsze oznaki wystąpienia wypalenia zawodowego, a więc:

 • Poczucie przepracowania, braku chęci do pracy;
 • Niechęć, agresja i inne negatywne odczucia i zachowania w stosunku do klientów (przesuwanie terminów, nie odbieranie telefonów, częste wychodzenie na przerwy, stereotypowe myślenie o klientach, niezdolność do koncentrowania się na rozmowie z klientem, niechęć do słuchania klienta);
 • Częste chorowanie, które nie występowało wcześniej;
 • Unikanie miejsca pracy, częste nieobecności nie spowodowane chorobą;
 • Ogólna drażliwość, także poza pracą;
 • Ocena swojego życia jako bezsensownego, brak radości z życia;
 • Częste uczucie obojętności, izolowanie się, wycofywanie się;
 • męczenie w trakcie pracy i po pracy nieproporcjonalne do rzeczywistego wysiłku;
 • Częste spoglądanie na zegarek w oczekiwaniu na zakończenie pracy;
 • Bezsenność.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

Zyski płynące bezpośrednio z uczestnictwa w szkoleniu:

 • Możliwość otrzymania wsparcia od innych osób przeżywających trudności związane ze stresem w pracy.
 • Ocena własnego zagrożenia wypaleniem zawodowym: poszerzenie wiedzy o sobie samym, które jest warunkiem dokonania zmian w swoim zachowaniu.
 • Wiedza na temat możliwości poprawy swojego samopoczucia w trudnych warunkach pracy: budowanie efektywnych strategii radzenia sobie ze stresem.
 • Zaplanowanie działań sprzyjających chronieniu siebie w sytuacji zagrożenia wypaleniem zawodowym.

Zyski długoterminowe - po wprowadzeniu w życie ?planu ochrony siebie? stworzonego na szkoleniu:

 • Zwiększenie własnej skuteczności w pracy, polepszenie jakości wykonywanej pracy.
 • Poprawa osobistego komfortu wykonywania obowiązków zawodowych, polepszenie samopoczucia w warunkach pracy.
 • Polepszenie stanu zdrowia fizycznego.
 • Poprawa umiejętności radzenia sobie z sytuacjami problemowymi, szczególnie dotyczącymi kontaktów z klientami i współpracownikami.

 Program szkolenia

 1. Czym jest wypalenie zawodowe - wprowadzenie do tematyki.
 2. Jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym i przewlekłym stresem - warsztat umiejętności praktycznych
 3. Jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu - zbiór zasad i technik
 4. Grupa Balinta  jako metoda przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu

Metody pracy: mini wykłady, dyskusje, praca indywidualna, praca w podgrupach, praca z kwestionariuszem, ćwiczenia praktyczne.

Miejsce szkolenia: Europejskie Centrum Zdrowia Otwock ul. Borowa 14/18, 05-400 Otwock

Ilość uczestników: 12 osób

Koszt szkolenia obejmuje: udział w 1-dniowym szkoleniu, materiały szkoleniowe, indywidualne konsultacje z prowadzącymi, catering, certyfikat ukończenia kursu.

Cena:

Terminy:

10.12.2015

wkrótce.


W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat szkoleń prosimy o kontakt pod adresem:    
kursy@ecz-otwock.pl